O Platinum Group

Czym się zajmujemy?

Platinum Group powstała z przekształcenia Biura Rachunkowego PLATINUM (które do połowy 2011 działało pod firmą „RAK”) i połączenia sił ze specjalistami z branży prawnej oraz IT.

W zakresie rachunkowości możemy poszczycić się renomą i statusem jednego z najstarszych i najbardziej doświadczonych biur rachunkowych na terenie Śląska. Początek działalności firmy to rok 1992. Nasze ponad 20-letnie doświadczenie pozwala zapewnić naszym klientom usługi księgowe, podatkowe, finansowe i kadrowo-płacowe na najwyższym poziomie.

Do tej pory obsługiwaliśmy i współpracowaliśmy z ponad 300 podmiotami gospodarczymi i kilkudziesięcioma klientami indywidualnymi. Prowadzimy indywidualne, incydentalne porady, jak i wieloletnią stałą obsługę. Niektórzy z naszych klientów są z nami od samego początku.

Zmieniający się rynek oraz potrzeby naszych klientów zmotywowały nas do poszerzania działalności o obsługę administracyjną, prawną oraz IT. Dzięki temu nasza oferta jest bardziej kompleksowa i konkurencyjna. Powierzone nam sprawy i problemy rozwiązujemy na wielu płaszczyznach.

W trakcie naszej działalności braliśmy udział w wielu kontrolach podatkowych, zusowskich, przygotowywaliśmy operaty szacunkowe, opiniowaliśmy projekty gospodarcze, a także uczestniczyliśmy w przygotowywaniu wniosków o fundusze unijne.

Wysłanych deklaracji
Zakończonych kontroli
Zaksięgowanych faktur
Lata doświadczenia
Poznaj nasz zespół!

Nasz zespół

Kim jesteśmy?

Nasz zespół to najsilniejszy punkt naszej firmy. Właściwy dobór personelu to dla nas sprawa priorytetowa. Wyznajemy zasadę, iż największą inwestycją jest inwestycja w ludzi. Tylko kompetentni pracownicy dają pewność właściwej jakości usług i zadowolenia klienta, a tym samym przekładają się na rentowność i sukcesy prowadzonej działalności. Nasz zespół to grono specjalistów w dziedzinach szeroko pojętej księgowości i rachunkowości, a także prawnicy i doradcy prawni specjalizujący się w prawie podatkowym, administracyjnym i gospodarczym. Pozwala nam to zapewnić kompleksową obsługę klientów, począwszy od usług czysto księgowych, poprzez weryfikację i przygotowywanie dokumentów (umów, porozumień, pism, aneksów itp.), opiniowanie zawieranych umów i podejmowanych czynności gospodarczych, skończywszy na obsłudze administracyjnej klienta i reprezentowania go przed organami podatkowymi.

Czesława Kałążna Właściciel Najmocniejszym atutem naszej firmy jest właścicielka - Czesława Kałążna, posiadająca 35-letnie doświadczenie zawodowe w rachunkowości i budująca renomę biura od samego początku, razem z nim zdobywająca doświadczenie, wiedzę i klientów.
Anna Zamorniak Doradca prawny Nad pracą działu prawnego czuwa Anna Zamorniak – prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz Studiów Podyplomowych z zakresu Prawa Handlowego i Gospodarczego, posiadająca wieloletnie doświadczenia w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych.
Wojciech Kałążny Młodszy księgowy / IT Dział IT kierowany jest przez Wojciecha Kałążnego (młodszy księgowy oraz starszy programista z wieloletnim doświadczeniem, twórca wielu aplikacji, pracujący z sukcesami zarówno w Polsce jak i zagranicą). Zapewnia on naszej firmie stały dostęp do nowych technologii i najwyższą jakość świadczonych usług.
Patryk Urbaniak Specjalista ds. klientów Stały kontakt z klientami oraz nadzór nad jakością szeroko pojętych usług administracyjnych zapewnia Patryk Urbaniak – filolog z wieloletnim stażem pracy, posiadający ogromne doświadczenie w pracy z ludźmi.

Oferta

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Naszą misją jest pomoc w stałym rozwoju prywatnych przedsiębiorstw poprzez zapewnienie naszym Klientom wysokiej jakości usług księgowych oraz doradztwa finansowego i prawnego. Mamy na celu wspomaganie firm w zakresie prowadzenia działalności, właściwego zarządzania oraz podejmowania właściwych, racjonalnych, optymalnych ekonomicznie decyzji gospodarczych. Pragniemy zapewnić nowoczesną, profesjonalną i kompleksową obsługę oraz wsparcie przy wypracowywaniu optymalnych rozwiązań dla naszych Klientów. Zapewniamy naszym klientom partnerską, bezkonfliktową współpracę.

W zakresie wykonywanych usług korzystamy ze zdobyczy nauki i techniki, posługujemy się najnowszym oprogramowaniem księgowym i możemy świadczyć usługi mobilnie, na odległość, co pozwala usprawnić i przyśpieszyć czas wykonania usługi. Posiadamy ubezpieczenie OC.

Korzystając z usług Grupy Platinum mają Państwo gwarancję:

» bezpieczeństwa danych - pracujemy tylko na legalnym, licencjonowanym oprogramowaniu księgowym, posiadamy własne serwery;
» najwyższej jakości świadczonych usług;
» profesjonalizmu;
» niższych kosztów własnych;
» dostępu do aktualnych informacji.

Wśród naszych usług znajdą Państwo w szczególności:

 • Usługi podatkowe

  » prowadzenie ksiąg rachunkowych;
  » prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów;
  » prowadzenie ewidencji przychodów (dla osób rozliczających się w formie ryczałtu)
  » księgowanie i dekretowanie dokumentów księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  » opracowywanie zakładowych plantów kont;
  » prowadzenie rozliczeń z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT),
  » prowadzenie rozliczeń z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych (CIT),
  » prowadzenie ewidencji podatku od towarów i usług (VAT);
  » obliczanie zobowiązań w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, w podatku od towarów i usług oraz podatku od nieruchomości;
  » prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
  » przygotowanie bilansów rocznych oraz sprawozdań finansowych;
  » sporządzanie sprawozdań dla celów statystycznych;
  » ocena i opiniowanie w świetle prawa rachunkowego i podatkowego dokumentów księgowych oraz decydowanie o sposobie ich zakwalifikowania wraz ze sposobem uwidocznienia w księgach;
  » reprezentowanie i działanie w imieniu Klienta przed organami administracji państwowej oraz lokalnej, urzędami skarbowymi oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, w zakresie prowadzonej przez Klienta działalności gospodarczej.

 • Usługi kadrowo-płacowe

  » sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy;
  » prowadzenie akt osobowych;
  » prowadzenie całości spraw związanych z urlopami wypoczynkowymi, ustalanie uprawnień do urlopu, prowadzenie ewidencji urlopów wypoczynkowych;
  » sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji dotyczącej przebiegu zatrudnienia;
  » obsługę zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych (umowy zlecenie, umowy o dzieło);
  » sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości;
  » pomoc przy rozwiązywaniu bieżących problemów kadrowych w firmie;
  » pomoc przy kontrolach Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS oraz pomoc w załatwianiu spraw pokontrolnych;
  » sporządzanie list płac wynagrodzeń na podstawie systemów płac w ramach umów o pracę;
  » sporządzanie list płac wynagrodzeń z umów cywilnoprawnych;
  » sporządzanie i przesyłanie do ZUS druków ZUS ZUA, RMUA i innych wymaganych przepisami ubezpieczeń społecznych druków dla każdego pracownika;
  » sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych;
  » sporządzanie rocznych informacji o dochodach (PIT – 11/8B);
  » sporządzanie rocznego obliczenia podatku (PIT - 40).

 • Usługi prawne

  » doradztwo prawne;
  » sporządzanie oraz weryfikacja umów handlowych;
  » przygotowywanie pism;
  » przygotowywanie odpowiedzi na pisma od organów państwowych;
  » przygotowywanie odwołań od decyzji organów;
  » obsługa prawna procesu rejestracji spółki i aktualizacji wszelkich zmian w CEIDG oraz KRS;
  » windykacja przedsądowa (wezwania do zapłaty, kontakt z dłużnikiem, ugody przedsądowe).

 • E-Usługi

  Dla wygody naszych Klientów wprowadziliśmy nowe rozwiązania technologiczne pozwalające na zdalne prowadzenie usług wskazanych w Ofercie. Zapewniamy m.in. bieżące (zdalne) monitorowanie bilansów firmy - za pomocą autorskiego narzędzia on-line stworzonego przez nasz dział IT. W każdej chwili, z dowolnego miejsca na świecie można przeglądać raporty, analizować historię, jak i łatwo skontaktować się z naszym biurem.

  Dzięki tym narzędziom możemy naszym klientom zaproponować:

  e-Księgowość (on-line):
  Pracę na bazie danych klienta on-line, udostępnienie klientowi informacji księgowych poprzez dostep do e-panela: płatności, zakupy, sprzedaż, podatki, danych kadrowych, magazynowych, należności i zobowiązań oraz zestawienia księgowe.

  Elektroniczny obieg dokumentów
  Rozwiązanie, którego celem jest usprawnienie współpracy z klientem oraz umożliwienia nawiązywania współpracy z klientami, których siedziba jest znacznie oddalona od naszej firmy. Elektroniczny obieg dokumentów umożliwia przekazywanie dokumentów w formie elektronicznej bez względu na miejsce przebywania klienta, bez konieczności osobistego przekazania dokumentacji czy też jej wysyłania do naszego biura.
  To rozwiązanie pozwala także na szybką wymianę dokumentów kadrowych, umów oraz pism.

  e-Przypomnienia
  W zależności od wybranej przez Klienta formy powiadomienia, informacje i przypomnienia dotyczące wysokości podatków, składek, terminów czy też innych obowiązków przesyłamy widomością tekstową SMS lub drogą elektroniczną.

  e-Porada
  Nasi klienci mają możliwość uzyskania porady księgowej, podatkowej lub prawnej w formie elektronicznej. Kontakt mailowy z wybranym specjalistą umożliwia szybkie uzyskanie interesującej klienta opinii, porady lub odpowiedzi na zadane pytanie bez konieczności wychodzenia z biura czy też wykonywania połączeń telefonicznych.

Cennik

Jakość nie musi być droga!

Do wymagań naszych klientów podchodzimy bardzo elastycznie, co pozwala na określenie zarówno zakresu jak i zasad współpracy indywidualnie, w sposób jak najlepiej dostosowanych do potrzeb klienta. Z tego względu indywidulanie ustalane są także ceny usług. Orientacyjnie podajemy przykładowe ceny poszczególnych pakietów usług.*

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów najczęściej usługi wykonujemy w ramach miesięcznej zryczałtowanej ceny - abonamentu.

Istnieje oczywiście również możliwość zlecania nam usług w konkretnym zakresie lub pojedynczych czynności.

Przykładowe pakiety usług:

Silver
99
PLN
 • do 10 faktur miesięcznie
 • deklaracje VAT i PIT
 • e-obsługa
Gold
199
PLN
 • do 30 faktur miesięcznie
 • do 2 pracowników
 • deklaracje VAT i PIT
 • deklaracje ZUS
 • e-obsługa
Platinum
699
PLN
 • do 50 faktur miesięcznie
 • do 5 pracowników
 • deklaracje VAT, PIT, CIT i ZUS
 • zakładowy plan kont
 • rozliczenie roczne
 • e-obsługa
 • obsługa prawna
 • wysyłka deklaracji i korespondencji
Obsługa prawna
od 69
PLN
 • porady prawne dostępne zawsze kiedy ich potrzebujesz
 • pisma i umowy
 • odwołania od decyzji
 • windykacja przedsądowa

Wszystkie podane ceny są wartościami netto. Wskazane pakiety usług są przykładowe. Istnieje możliwość dowolnego łączenia usług wg potrzeb klienta.

Zapraszamy do kontaktu drogą telefoniczną lub mailową. Jesteśmy do Państwa dyspozycji, chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

* Oferta oraz wskazane ceny mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego. Zakres usług oraz ceny mogą ulegać zmianom oraz mogą podlegać negocjacjom.

Jak do nas dojechać

Skontaktuj się z nami

Czekamy na wiadomość

 • Polska
  40-637 Katowice
  ul. Łowiecka 3

  NIP: 634-006-28-94
  REGON: 270104397
 • +48 601 470 818
  kontakt@platinum-group.pl
  www.platinum-group.pl
Platinum Group